Mobi
+
sniffar [²snIf:ar] verb
(sniffar, sniffade, sniffat, sniffa, sniffningen)
dra in lukt i näsan; lukta på lösningsmedel för att berusa sig
<A sniffar (på x)>
thith ("në ligj. e përdit.")
(nuhas, marr erë (me hundë); marr drogë duke e thithur me hundë)
Exempel
  • hunden sniffade på lyktstolpenqeni nuhaste shtyllën elektrike
  • ungarna sniffar i källarentë rinjtë nuhasin (drogë) në bodrum
Avledningar
  • sniffning sniffningennuhatje, thithje
  • sniffareperson që merr lëndë narkotike duke i thithur ato me hundë