Mobi
+
snibb [snib:] subst.
(snibb, snibben, snibbar)
flik, hörn
cep
(kind, anë, majë, çip)
Sammansättningar
  • kragsnibbanë e jakës, cep i jakës
ör|snibb [²Ö:r+snib:] subst.
(ör|snibb, örsnibben, örsnibbar)
nedre delen av örat
bulë e veshit
(pjesë e poshtme e veshit)