Mobi
+
snedsprång [²snE:dsprå@:] subst.
(snedsprång, snedsprånget, snedsprång, snedsprången)
snedsteg
rrëshqitje anësore
(pabesi, tradhti, shkarje nga rruga e drejtë)