Mobi
+
sned [sne:(d)] adj.
(sned, snett, sneda, sned|fördelningen)
inte rak
pjerrët (i,e) ("fig. "dështak, -e, gabuar (i,e)"")
(tatëpjetë (i,e), përpjetë (i,e), anuar (i,e), shtrembët (i,e))
Motsatser: rak
Exempel
  • golvet var snettdyshemeja ishte e pjerrët
  • snett bakifrån(i,e) pjerrët nga pas
Uttryck
  • gå snett ("bli fel, misslyckas")marr rrugë të keqe, dështoj, pësoj disfatë
Sammansättningar
  • sned|fördelning sned|fördelningenndarje jo e drejtë, shpërndarje e padrejtë