Mobi
+
sned [sne:(d)] adj.
(sned, snett, sneda, sned|fördelningen)
inte rak
pjerrët (i,e) ("fig. "dështak, -e, gabuar (i,e)"")
(tatëpjetë (i,e), përpjetë (i,e), anuar (i,e), shtrembët (i,e))
Motsatser: rak
Exempel
  • golvet var snettdyshemeja ishte e pjerrët
  • snett bakifrån(i,e) pjerrët nga pas
Uttryck
  • gå snett ("bli fel, misslyckas")marr rrugë të keqe, dështoj, pësoj disfatë
Sammansättningar
  • sned|fördelning sned|fördelningenndarje jo e drejtë, shpërndarje e padrejtë
snedsprång [²snE:dsprå@:] subst.
(snedsprång, snedsprånget, snedsprång, snedsprången)
snedsteg
rrëshqitje anësore
(pabesi, tradhti, shkarje nga rruga e drejtë)
snedsteg [²snE:dste:g] subst.
(snedsteg, snedsteget, snedsteg, snedstegen)
moraliskt felsteg
shkarje
(gabim moral, tradhti, pabesi)
snedstreck [²snE:dstrek:] subst.
(snedstreck, snedstrecket, snedstreck)
tecknet /
vijë e pjerrët
(shenja /)
Extra
snedtänder [²snE:dten:der] verb
(snedtänder, snedtände, snedtänt, snedtända)
reagera negativt
<A snedtänder>
pezmatohet ("në ligj. e përdit.")
(merr flakë, shpërthen, acarohet, reagon negativisht)
Avledningar
  • snedtändningpezmatim, acarim, reagim negativ, shpërthim
sned|vrider [²snE:dvri:der] verb
(sned|vrider, snedvred, snedvridit, snedvrid, snedvrida)
förvanska
<A sned|vrider x>
shtrembëroj
(bastardoj, zvetënoj, deformoj)
Exempel
  • tolkningen var avsiktligt snedvridenpërkthimi u shtrembërua qëllimisht