Mobi
+
snart [sna:r+t] adv.
(snart)
inom kort, om en stund
gati
(sakaq, së shpejti, brenda pak kohësh)
Exempel
  • hon kommer snartajo vjen shpejt
  • det visar sig snart vem som hade rättsakaq do të shihet se kush kishte të drejtë
  • det är snart 50 år senkanë kaluar gati 50 vjet qysh atëherë
snar [sna:r] adj.
(snar, snart, snara)
nära förestående
shpejtë (i,e)
(afërt (i,e), ngutsh/ëm (i), -me (e), që nuk pret, menjëhersh/ëm (i), -me (e))
Exempel
  • inom en snar framtidnë një të ardhme të afërt, së shpejti