Mobi
+
snar|lik [²snA:r+li:k] adj.
(snar|lik, snarlikt, snarlika)
mycket lik
mjaft (i,e) ngjash/ëm, -me
(shumë (i,e) ngjash/ëm, -me)