Mobi
+
snara [²snA:ra] subst.
(snara, snaran, snaror)
ögla av rep som kan dras åt
grackë
(kurth, lak)
Exempel
  • lägga snaran om någons hals(i) vë dikujt litarin në grykë
snar [sna:r] adj.
(snar, snart, snara)
nära förestående
shpejtë (i,e)
(afërt (i,e), ngutsh/ëm (i), -me (e), që nuk pret, menjëhersh/ëm (i), -me (e))
Exempel
  • inom en snar framtidnë një të ardhme të afërt, së shpejti