Mobi
+
snack|salig [²snAk:sa:lig] adj.
(snack|salig, snacksaligt, snacksaliga)
pratsjuk
llafazan, -e ("në ligj. e përdit.")
(fjalaman, -e, fjalëshumë)