Mobi
+
snabel [snA:bel] subst.
(snabel, snabeln, snablar)
starkt förlängd nos hos elefant
feçkë
(noçkë (elefanti))