Mobi
+
snö|skoter [²snÖ:sko:ter] subst.
(snö|skoter, snöskotern, snöskotrar)
litet motorfordon med medar
sajë motorike
(motosajë)