Mobi
+
snör [²snÖ:rar] verb
(snör, snörde, snört, snör, snöra, snörningen)
fästa el. dra åt med snöre
<A snör x>
lidh
((me lidhëse))
Avledningar
  • snörning snörningenlidhje me lidhëse (iliqe, gjalmë)