Mobi
+
snöd [snö:d] adj.
(snöd, snöda)
simpel, tarvlig
thjeshtë (i,e)
Exempel
  • för snöd vinnings skullthjesht për lakmi (makutëri)