Mobi
+
snål|blåst [²snÅ:lblå:st] subst.
(snål|blåst, snålblåsten)
pinande blåst
erë e ashpër ("edhe fig.")
(erë që të pret (than))