Mobi
+
snål [snå:l] adj.
(snål, snålt, snåla)
överdrivet sparsam
dorështrënguar ("edhe "që nuk harxhon shumë"")
(koprrac, -e, dorërrudhur, cingun, -e)
Exempel
  • en snål personnjë njeri dorështrënguar, një njeri cingun (koprrac)
Sammansättningar
  • bensinsnålqë harxhon pak benzinë
snål [snå:l] adj.
(snål, snålt, snåla)
otillräcklig
kursyer (i,e)
(shtrënguar (i,e), kufizuar (i,e), ekonomik, -e)
Exempel
  • alltför snåla anslagfonde tepër të kufizuara (vogla)
snålar [²snÅ:lar] verb
(snålar, snålade, snålat, snåla)
vara snål
<A snålar>
jam i kursyer
(jam dorështrënguar, jam kurnac; jam nikoqir)