Mobi
+
snäv [snä:v] adj.
(snäv, snävt, snäva)
trång, åtsittande
ngushtë (i,e) ("për njerëzit "harbut, pasjellsh/ëm (i), -me (e)"")
(shtrënguar (i,e), kufizuar (i,e))
Exempel
  • en snäv kjolnjë fund i ngushtë
  • snäva marginalerhapësira të ngushta (kufizuara)
  • ett snävt svarnjë përgjigje e vrazhdë