Mobi
+
snärt [snär+t:] subst.
(snärt, snärten, snärtar)
slag med piska
fshikullim
(rrahje me kamxhik)