Mobi
+
snärjer [snÄr:jer] verb
(snärjer, snärjde, snärjt, snärj, snärja)
fånga (i snara); sno sig om
<x/A snärjer B>
kurthoj ("fig. "mashtroj dikë, (i) zë pusi dikujt"")
(zë në lak, kap në kurth (grackë))
Exempel
  • snärjande frågorpyetje djallëzore, pyetje tinëzare