Mobi
+
snäpp [snep:] subst.
(snäpp, snäppet, snäpp, snäppen)
steg
një çikë ("në ligj. e përdit.")
Exempel
  • han var snäppet bättreai ishte pak më mirë, ai ishte një çikë më mirë