Mobi
+
smular [²smU:lar] verb
(smular, smulade, smulat, smula)
göra sönder till smulor, krossa
<A smular (sönder) x>
bëj thërrime-thërrime ("edhe fig.")
(bëj copë e çikë)
Exempel
  • hon smulade bullen åt småfåglarnaajo ua thërmoi simiten zogjve të vegjël
  • advokaten smulade sönder vittnesbevisetavokati e bëri copë e çikë deponimin