Mobi
+
smula [²smU:la] subst.
(smula, smulan, smulor)
småbit, korn
thërrime ("buke e të tjera si kjo")
(thërrmijë, dromcë, grimcë)
Uttryck
  • en smula ("lite") hänsynpak (një fije) vëmendje
Sammansättningar
  • brödsmulathërrime buke
smular [²smU:lar] verb
(smular, smulade, smulat, smula)
göra sönder till smulor, krossa
<A smular (sönder) x>
bëj thërrime-thërrime ("edhe fig.")
(bëj copë e çikë)
Exempel
  • hon smulade bullen åt småfåglarnaajo ua thërmoi simiten zogjve të vegjël
  • advokaten smulade sönder vittnesbevisetavokati e bëri copë e çikë deponimin