Mobi
+
smitt|bärare [²smIt:bä:rare] subst.
(smitt|bärare, smittbäraren, smittbärare, smittbärarna)
person som har en smittsam sjukdom eller misstänks bära sådan smitta utan att själv vara sjuk
bartës infeksioni
(bacilbartës, person që ka një sëmundje ngjitëse ose dyshohet se është bartës i një infeksioni të tillë pa qenë vetë i sëmurë)
smitta [²smIt:a] subst.
(smitta, smittan, smittor, smitt|ämnet)
överföring av sjukdom, infektion
infeksion
(infektim)
Exempel
  • smitta sprids i avloppsvattnetinfeksioni përhapet nëpërmjet ujërave të zeza
Sammansättningar
  • smitt|ämne smitt|ämnetlëndë infektive
  • smittbärarebartës mikrobesh, bartës infeksioni