Mobi
+
smittar [²smIt:ar] verb
(smittar, smittade, smittat, smitta)
sprida sjukdom, infektera
<A/x smittar B>
infektoj ("fig. "ndikoj, infektoj"")
(moleps, ngjis (sëmundjen), shpërndaj)
Exempel
  • hon smittade (ned) hela verkstaden med sin förkylningajo infektoi gjithë ofiçinën me rrufën që kishte
  • hennes glädje smittade av siggëzimi i saj u shpërnda tek të gjithë, gëzimi i saj i infektoi të gjithë