Mobi
+
smiter åt [smi:terÅ:t] verb
(smiter åt, smet, smitit, smita)
sitta tätt
<x smiter åt>
më bie ngushtë
(më puthitet pas trupit (një veshje))
Exempel
  • kjolen smiter åtfundi është shumë i ngushtë