Mobi
+
smitare [²smI:tare] subst.
(smitare, smitaren, smitare, smitarna)
person som smiter (undan sitt ansvar o dyl)
Användning: mest i sms
ikanjak, anaç
(njeri që përpiqet t'i shmanget (përgjegjësisë etj. si këto))
Sammansättningar
  • skattesmitarenjeri që bën çmos t'i shmanget taksave