Mobi
+
smiskar [²smIs:kar] verb
(smiskar, smiskade, smiskat, smiska)
ge smisk
<A smiskar B>
qëlloj me shuplakë
(shuplak, qëlloj me pëllëmbë, i heq dikujt një dackë)