Mobi
+
smide [²smI:de] subst.
(smide, smidet, smiden, smidena)
det att smida; smitt föremål
farkëtim
(objekt i farkëtuar)