Mobi
+
smider [smI:der] verb
(smider, smidde, smitt, smid, smida)
forma metall genom att (värma den och) hamra
<A smider (x)>
farkëtoj
(farkoj, punoj në farkë)