Mobi
+
smetig [²smE:tig] adj.
(smetig, smetigt, smetiga)
kladdig
laparosur (i,e)
(ngjitës, -e, brumtë (i,e), qullët (i,e), squllët (i,e))
Exempel
  • kakan var smetig inutigurabija ishte e qullët përbrenda