Mobi
+
smet [sme:t] subst.
(smet, smeten, smeter)
(kladdig) blandning som ska gräddas
brumë ("në kuptim të përgjithshëm "brumë, përzierje"")
Sammansättningar
  • kaksmetbrum keku