Mobi
+
smetar [²smE:tar] verb
(smetar, smetade, smetat, smeta)
stryka på med (ett kladdigt ämne), kladda
<A smetar (på) x>
llangos, lyej
(kallangjosem, përlyhem)
Exempel
  • smeta färg i ansiktetkallangjosem me bojë në fytyrë, përlyhem me bojë në fytyrë