Mobi
+
smet [sme:t] subst.
(smet, smeten, smeter)
(kladdig) blandning som ska gräddas
brumë ("në kuptim të përgjithshëm "brumë, përzierje"")
Sammansättningar
  • kaksmetbrum keku
smiter [smI:ter] verb
(smiter, smet, smitit, smit, smita, smitningen)
avlägsna sig omärkligt, smyga iväg
<A smiter (från/undan B/x)>
vidhem ("edhe fig. "shmangem"")
(përvidhem, largohem fshehurazi, iki tinëz)
Exempel
  • smita ifrån sitt ansvari shmanget përgjegjësisë së vet
  • pojkarna smet ut genom bakdörrendjemtë dolën vjedhurazi (fshehtazi) nga dera e pasme
  • smita undanpërvidhem, iki tinëz, iki pa u ndier
Avledningar
  • smitning smitningenpërvjedhje, ikje vjedhurazi
smiter åt [smi:terÅ:t] verb
(smiter åt, smet, smitit, smita)
sitta tätt
<x smiter åt>
më bie ngushtë
(më puthitet pas trupit (një veshje))
Exempel
  • kjolen smiter åtfundi është shumë i ngushtë