Mobi
+
smed [sme:d] subst.
(smed, smeden, smeder)
person som har till yrke att smida
farkëtar
(kovaç, hekurpunues)
Sammansättningar
  • grovsmedfarkatër, hekurpunues, kovaç