Mobi
+
smaragd [smarAg:d] subst.
(smaragd, smaragden, smaragder)
en grön ädelsten
smerald
(një gurë i çmuar me ngjyrë të gjelbër)