Mobi
+
smal [sma:l] adj.
(smal, smalt, smala)
inte bred, trång
ngushtë (i,e)
(vogël (i,e))
Motsatser: bred
Exempel
  • en smal gatanjë rrugë e ngushtë
  • vinna med smal marginalfitoj me diferencë të vogël
smal [sma:l] adj.
(smal, smalt, smala)
mager, slank
hollë (i,e)
(dobët (i,e))
Motsatser: tjock
Exempel
  • en smal flickanjë vajzë e dobët
smal [sma:l] adj.
(smal, smalt, smala)
enkel
Användning: i vissa uttryck
vogël (i,e), thjeshtë (i,e)
Exempel
  • en smal saknjë çështje e thjeshtë
smälter [smEl:ter] verb visa film
(smälter, smalt smälte, smält smultit, smält, smälta)
göra flytande (genom att värme kommer till); lösas upp
<A smälter x; x smälter; A smälter>
shkrij ("për njerëzit "zbutem, prekem, jepem, dorëzohem"")
(tret)
Exempel
  • snön smälte bort (el. undan)bora shkriu
  • smält smörgjalpë i shkrirë
  • hon smälte för hans bönerajo u dorëzua nga lutjet e tij
Sammansättningar
  • smält|ostdjathë i shkrirë