Mobi
+
small [små:l] adj.
(small)
liten (om klädstorlek)
vogël (i,e) ("ang.")
((për përmasa të rrobave))