Mobi
+
smal [sma:l] adj.
(smal, smalt, smala)
inte bred, trång
ngushtë (i,e)
(vogël (i,e))
Motsatser: bred
Exempel
  • en smal gatanjë rrugë e ngushtë
  • vinna med smal marginalfitoj me diferencë të vogël
smal [sma:l] adj.
(smal, smalt, smala)
mager, slank
hollë (i,e)
(dobët (i,e))
Motsatser: tjock
Exempel
  • en smal flickanjë vajzë e dobët
smal [sma:l] adj.
(smal, smalt, smala)
enkel
Användning: i vissa uttryck
vogël (i,e), thjeshtë (i,e)
Exempel
  • en smal saknjë çështje e thjeshtë