Mobi
+
smak|sätter [²smA:kset:er] verb jämför smak 1
(smak|sätter, smaksatte, smaksatt, smaksätt, smaksätta)
ge smak
<A smak|sätter x>
i jap shije
(lezetoj, ndërtoj (një ushqim me erëza))
Exempel
  • smaksätta med citroni jap shijen e limonit