Mobi
+
smak|sak [²smA:ksa:k] subst. jämför smak 2
(smak|sak, smaksaken, smaksaker)
fråga om (en persons) smak
çështje shijeje
(çështje që ka të bëjë me shijen e dikujt)