Mobi
+
smörgås|bord [²smÖr:gå(:)sbo:r+d] subst.
(smörgås|bord, smörgåsbordet, smörgåsbord, smörgåsborden)
bord dukat med olika smårätter för självservering
tryezë kokteji
(tryezë e shtruar me gatesa të ndryshme, ku shërbimi bëhet indivualisht)