Mobi
+
små|skalig [²smÅ:ska:lig] adj.
(små|skalig, småskaligt, småskaliga)
som sker i liten skala
në shkallë të vogël
(vogël (i,e), modest, -e, thjeshtë (i,e))