Mobi
+
små|sak [²smÅ:sa:k] subst.
(små|sak, småsaken, småsaker)
oviktig sak, bagatell
vogëlsi
(vogëlimë, çikërrimë, çikëlimë, gjë e vogël, problem i vogël)
Exempel
  • det är inte småsaker det handlar omkëto nuk janë probleme të thjeshta