Mobi
+
små|paket [²smÅ:pake:t] subst.
(små|paket, småpaketet, småpaket, småpaketen)
mindre paket till utlandet
paketë e vogël
((që dërgohet jashtë shtetit))