Mobi
+
småhus|kö [²smÅ:hu:skö:] subst.
(småhus|kö, småhuskön)
förteckning över personer som anmält intresse att köpa ett småhus genom kommunen
listë për shtëpi të vogla
(listë e personave që janë rregjistruar për të blerë shtëpi të tilla përmes komunës)