Mobi
+
små|hus [²smÅ:hu:s] subst.
(små|hus, småhuset, småhus, småhusen, småhus|området)
enfamiljshus
shtëpi e vogël
(banesë për një familje)
Sammansättningar
  • småhus|område småhus|områdetzonë me shtëpi të vogla
småhus|kö [²smÅ:hu:skö:] subst.
(småhus|kö, småhuskön)
förteckning över personer som anmält intresse att köpa ett småhus genom kommunen
listë për shtëpi të vogla
(listë e personave që janë rregjistruar për të blerë shtëpi të tilla përmes komunës)