Mobi
+
små|franska [²smÅ:fran:ska] subst.
(små|franska, småfranskan, småfranskor)
litet runt, vitt matbröd
franxhollë
(bukë e bardhë e vogël e në formë të rrumbullakët)