Mobi
+
småaktig [²smÅ:ak:tig] adj.
(småaktig, småaktigt, småaktiga)
som är alltför noga med sitt eget, ogenerös
zemërngushtë
(shpirtvogël)