Mobi
+
små [små:] adj.
(små, små|företaget)
obetydliga ifråga om utsträcknig eller omfattning
Användning: plural till "liten"
vogël (i,e)
Motsatser: stora
Exempel
 • små barnfëmijë të vegjël
 • små möjlighetermundësi të vogla, mundësi të pakta
Sammansättningar
 • små|företag små|företagetndërmarrje e vogël
borgerlig [²bÅr:jer+lig] adj.
(borgerlig, borgerligt, borgerliga)
medelklass-
borgjez, -e
((i,e) klasës së mesme)
Exempel
 • ett borgerligt livnjë jetë borgjeze
 • en borgerlig uppfostrannjë edukatë borgjeze
Sammansättningar
 • småborgerligmikroborgjez, -e
folk [fål:k] subst.
(folk, folket, folk, folken)
människor, personer
Användning: kollektivt massord
popull, njerëz
(personalitete)
Exempel
 • det var mycket folk på stationenkishte shumë njerëz në stacion
 • han ville få folk att skrattaai donte t'i bënte njerëzit të qeshnin
Sammansättningar
 • teaterfolkpersonalitete të teatrit, botë e teatrit
 • småfolknjerëz të thjeshtë
 • folk|kärpopullor, -e, (i,e) njohur në popull, (i,e) dashur nga njerëzit
 • folk|massashtresa të gjera të popullit
hamn [ham:n] subst.
(hamn, hamnen, hamnar, hamn|arbetaren, hamn|staden)
skyddad plats för båtar
port, liman
Exempel
 • söka hamnkërkoj një port (liman, skelë)
Uttryck
 • föra (något) i hamn ("slutföra (något)")përfundoj (realizoj) diçka
Sammansättningar
 • oljehamnliman nafte
 • småbåtshamnliman i vogël barkash dhe lundrash, mol për barka e lundra
 • gästhamnliman për turistë
 • hamn|arbetare hamn|arbetarenpunëtor porti
 • hamn|stad hamn|stadenport-i, qytet port
håla [²hÅ:la] subst.
(håla, hålan, hålor)
fördjupning el. hålighet (i berg el. jord)
shpellë ("fig. "vend jointeresant"; në fjalë të përbëra edhe "strofkë, çerdhe (keqbërësish)"")
(zgafellë, zgavër, vrimë)
Sammansättningar
 • armhålasqetull
 • opiumhålastrofull opiumi, çerdhe opiumi
 • småstadshålaskutë e ndyrë
 • ögonhålazgavra e syrit
 • hålrumzbrazëtirë, zgavër, gropë
post [pås:t] subst.
(post, posten, poster)
belopp (i räkenskap)
shum/ë-a
((të hollash))
Sammansättningar
 • aktiepostshuma e aksioneve
 • småpostshumë e vogël
prat [pra:t] subst.
(prat, pratet, prat|bubblan)
vardagligt tal
bisedë ("edhe "budallallëk, dokrra, fjalë boshe"")
(fjalë, muhabet)
Exempel
 • det är bara löst pratkëto janë vetëm fjalë boshe (dokrra)
Sammansättningar
 • struntpratbudallallëqe, dërdëllitje, fjalë boshe
 • småpratgjepura, dokrra, pallavra
 • prat|bubbla prat|bubblankuvendim, muhabet
påve [²pÅ:ve] subst.
(påve, påven, påvar, påve|palatset)
ledare för romersk-katolska kyrkan
Pap/ë, -a
(kreu i kishës romako-katolike)
Sammansättningar
 • småpåvepapë i vogël; despot
 • påve|palats påve|palatsetpallat i Papës
små|barn [²smÅ:ba:r+n] subst.
(små|barn, småbarnet, småbarn, småbarnen, småbarns|föräldern)
litet barn, småtting; baby
Användning: ofta plural
foshnjë
(fëmijë, kërthi, bebe)
Sammansättningar
 • småbarns|förälder småbarns|föräldernprindër me fëmijë të vegjël
 • småbarns|familjfamilje me fëmijë të vegjël
små|borgerlig [²smÅ:bår:jer+lig] adj.
(små|borgerlig, småborgerligt, småborgerliga)
konservativ, trångsynt
mikroborgjez, -e
(mikroborgjezisë (i,e))
små|bruk [²smÅ:bru:k] subst.
(små|bruk, småbruket, småbruk, småbruken, småbrukaren)
litet jordbruk
ekonomi e vogël bujqësore
(fermë e vogël)
Avledningar
 • småbrukare småbrukarenfermer i vogël
små|bröd [²smÅ:brö:d] subst.
(små|bröd, småbröden)
kakor
Användning: plural
biskotë
(gurabi, simite)
små|franska [²smÅ:fran:ska] subst.
(små|franska, småfranskan, småfranskor)
litet runt, vitt matbröd
franxhollë
(bukë e bardhë e vogël e në formë të rrumbullakët)
små|företagare [²smÅ:fö:reta:gare] subst.
(små|företagare, småföretagaren, småföretagare, småföretagarna)
person som driver ett litet företag
sipërmarrës i vogël
(industrialist i vogël)
små|hus [²smÅ:hu:s] subst.
(små|hus, småhuset, småhus, småhusen, småhus|området)
enfamiljshus
shtëpi e vogël
(banesë për një familje)
Sammansättningar
 • småhus|område småhus|områdetzonë me shtëpi të vogla
små|ler [²smÅ:le:r] verb
(små|ler, smålog, smålett, småle)
le lite grand
<A små|ler>
buzëqesh pak
små|paket [²smÅ:pake:t] subst.
(små|paket, småpaketet, småpaket, småpaketen)
mindre paket till utlandet
paketë e vogël
((që dërgohet jashtë shtetit))
små|pengar [²smÅ:pe@:ar] subst.
(små|pengar)
mynt (som är värda mindre än tio kronor)
para të holla
småpotatis [²smÅ:pota:tis] subst.
små|sak [²smÅ:sa:k] subst.
(små|sak, småsaken, småsaker)
oviktig sak, bagatell
vogëlsi
(vogëlimë, çikërrimë, çikëlimë, gjë e vogël, problem i vogël)
Exempel
 • det är inte småsaker det handlar omkëto nuk janë probleme të thjeshta
småsint [²smÅ:sin:t] adj.
(småsint, småsint, småsinta)
småaktig
zemërngushtë
(shpirtvogël)
små|skalig [²smÅ:ska:lig] adj.
(små|skalig, småskaligt, småskaliga)
som sker i liten skala
në shkallë të vogël
(vogël (i,e), modest, -e, thjeshtë (i,e))
små|stad [²smÅ:sta:d] subst.
(små|stad, småstaden, småstäder)
liten stad
qytet i vogël
små|timmarna [²smÅ:tim:ar+na] subst.
syskon [²sYs:kån] subst.
(syskon, syskonet, syskon, syskonen, syskon|barnet)
bröder och/eller systrar
Användning: plural
vëllezër dhe motra
Sammansättningar
 • småsyskonvëllezër dhe motra të vegjël
 • syskon|barn syskon|barnetnipër dhe mbesa