Mobi
+
smärting [²smÄr+t:i@] subst.
(smärting, smärtingen)
ett slags grovt bomullstyg
kanavacë
(pëlhurë e ashpër pambuku)