Mobi
+
smält|verk [²smEl:tvär:k] subst.
(smält|verk, smältverket, smältverk, smältverken)
industri för framställning av metaller genom smältning
fonderi
(shkritore)